Omezení výše státních příspěvků na mzdové náklady


Dle aktuálně zveřejněných podrobných podmínek programu Antivirus je výše státního příspěvku na náhradu mezd omezena, a to s horní hranicí 24.800,- Kč (při nároku zaměstnance na 100% náhrady mzdy), 12.400,- Kč (prostoj) a 9.300,- Kč (částečná nezaměstnanost).

Níže uvádíme odkaz, na němž lze nalézt podrobnou tabulku s uvedením horní hranice pro jednotlivé oblasti podpory, stejně jako přehled dalších podpůrných opatření:

Omezení výše státních příspěvků na mzdové náklady

Mgr. Eva Reichová