Newsletter | Co všechno musí zaměstnavatel projednat s odbory?


V aktuálním vydání našeho newsletteru Vám přinášíme přehledný soupis nejdůležitějších případů a záležitostí, o kterých musí zaměstnavatel odborovou organizaci informovat, případně tyto s odborovou organizací projednat či přímo potřebuje její souhlas. Podrobněji v odkazu níže:

H&P Newsletter | Co všechno musí zaměstnavatel projednat s odbory?

Mariana Barčáková