GDPR a koronavirus v práci


V souvislosti s šířením koronaviru a přijímáním nových opatření nepochybně dochází též ke zpracování osobních údajů. Není však zcela jasné, do jaké míry mohou v této souvislosti zaměstnavatelé zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců 

V rámci Evropské unie tuto otázku řeší též příslušné orgány pro ochranu osobních údajů jednotlivých členských států, avšak ani jejich přístup a stanoviska nejsou v této problematice zcela jednotná. 

Dle našeho názoru zde však existuje právní základ opravňující zaměstnavatele tyto osobní údaje zaměstnanců zpracovávat. 

Níže v odkazu si Vám dovolujeme nastínit námi doporučený postup a související informace ke zpracování osobních údajů zaměstnanců ve spojitosti s šířením koronaviru.

GDPR a koronavirus v práci

Mgr. Jindřich Kolář