Program Antivirus přehledně


PROGRAM ANTIVIRUS PŘEHLEDNĚ

(Právní stav ke dni 6. 4. 2020)

Oblast podpory:

 

oBLAST PODPORY

 

DŮVOD PODPORY

zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci

 

PŘÍSPĚVek od státu

 

 

Zaměstnanec v karanténě,

 

nebo

 

provoz zaměstnavatele uzavřen z důvodu protikrizových opatření

 

 

 


Zaměstnanec v povinné karanténě

 

60 %

 

80%

max. 39.000,- Kč za zaměstnance

 

Počítán ze superhrubé mzdy

 

 

 


Uzavření provozovny v důsledku protikrizových opatření

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Související hospodářské potíže

 

 

Podstatná část zaměstnanců v karanténě nebo pobírá ošetřovné


100 %

60%

max. 29.000,- Kč za zaměstnance

 

Počítáno ze superhrubé mzdy

 

 

 

 

Prostoj 

 

 

80 %

 

 Částečná nezaměstnanost

 

 

60 %


Období podpory: od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020


Podmínky nároku na přiznání příspěvku:

  1. Žadatel z podnikové sféry (mzda, nikoli plat), zaměstnanec v pracovním poměru (ne DPP a DPČ) a účasten na nemocenském a důchodovém pojištění; 
  2. Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
  3. Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
  4. Zaměstnavatel musí odvést mzdu a odvody.

Podrobné informace zde.


Postup o podání žádosti a čerpání příspěvku:


KROK

POSTUP

POTŘEBNÉ DOKLADY / VYPLŇOVANÉ INFORMACE

1.


Podání žádosti


Kdy: od 6. 4. 2020

Kde: místně příslušný úřad práce (dle sídla zaměstnavatele)

Jak: Prostřednictvím elektronického formuláře dostupného zde.


Doklad o existenci bankovního účtu pro výplatu příspěvku


Případně plná moc


2.

Uzavření dohody


Vygeneruje se automaticky po vyplnění žádosti.

Posílá se spolu s žádostí ÚP.

ÚP zkontroluje údaje, případně vyzve žadatele k opravě.

ÚP podepíše dohodu a zašle ji žadateli e-mailem, nebo do datové schránky.3.

Zaslání vyúčtování

Uzávěrka mezd a evidence docházky.

Výplata mezd a odvedení povinných odvodů v řádném termínu.

Předložení vyúčtování vyplacených náhrad a odvodů ÚP (pomocí webové aplikace).

Seznam zaměstnanců s RČ a výši vyplacené náhrady mzdy a odvodů (formulář webové aplikace).


Čestné prohlášení – je součástí formuláře vyúčtování, stvrzením vyúčtování (elektronický podpis, vložení do datové schránky) je automaticky podepsáno.

4.

Výplata příspěvku


Kontrola ČSSZ (kontrola zaměstnanců)

Výplata příspěvku


Aktuální údaje v rámci evidence ČSSZ

5.

Kontrolní fáze

Po dobu programu i po jeho skončení bude probíhat kontrola dodržování podmínek.


Státní úřad inspekce práce, finanční úřad aj.

pracovní smlouvy;

vnitřní předpisy, dohody s odbory;

doklady o karanténě, OČR;

mzdové listy a evidence docházky; výpisy z účtů prokazující výplatu náhrad mezd a odvedení odvodů,

při prostoji či částečné nezaměstnanosti doklady prokazující, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele.


Více o postupu podávání žádostí naleznete zde.


Podrobný manuál k programu Antivirus je ke stažení zde.

Mgr. Eva Reichová