POZOR - Zákaz airbnb? Raději si promyslete Vaši investici!


Dovolte, abychom Vás informovali o vydání zcela průlomového rozsudku o možnosti společenství vlastníků jednotek zakázat krátkodobé pronájmy bytů, včetně tzv. airbnb.

V dané věci se vlastník bytu domáhal, aby soud pro neplatnost zrušil rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků jednotek, kterým byly změněny stanovy tak, že bez souhlasu všech vlastníků není možné užívat byty ke krátkodobým pronájmům.

Soud návrhu dotčeného vlastníka, který pro uvedenou změnu stanov nehlasoval (neboť sám byt užíval jako airbnb), nevyhověl, a platnost stanov potvrdil. Důvodem bylo, že společenství vlastníků jednotek prokázalo, že krátkodobé pronajímání negativně zasahovalo do vlastnického práva ostatních vlastníků bytů – turisté opakovaně narušovali noční klid a čistotu v domě, poškozovali společné prostory domu a vpouštěli do domu bezdomovce a jiné třetí osoby. Zároveň však soud své rozhodnutí opřel i o skutečnost, že byt údajně nebyl pro krátkodobé pronájmy zkolaudovaný.

Podle Městského soudu v Praze tedy je přípustné, aby společenství vlastníků jednotek zasáhlo do vlastnického práva jediného vlastníka tak, že byty zakáže krátkodobě pronajímat. Samozřejmě však musí být splněna podmínka nezanedbatelného rušení vlastnického práva ostatních vlastníků bytů.

Upozorňujeme Vás však, že se prozatím nejedná o závaznou judikaturu. Případ nyní řeší odvolací soud. Podle našeho názoru by se odvolací soud měl zabývat i nadnárodní otázkou znevýhodňování cizinců – pokud by vlastníkem bytu byl občan cizí země, ve které není možné zákaz airbnb do stanov zakomponovat, došlo by podle našeho názoru ke zmaření jeho investice (jako i v tomto případě). Až bude případ vyřešen pravomocně, budeme Vás opět informovat.

Rozhodnutí Městského soudu v Praze naleznete níže:


Mgr. Adéla Marešová