Bytové spoluvlastnictví od 1.7.2020


S účinností ke dni 1. 7. 2020 byla přijata novela občanského zákoníku, která zásadně upravuje chod bytového spoluvlastnictví a také nově umožňuje sjednání smluvní pokuty v nájemní smlouvě.

Přehled novinek ve srovnání se stávající právní úpravou naleznete v příloze níže:


Mgr. Adéla Marešová