Nová povinnost zaměstnavatelů zamezit některým zaměstnancům vstup na pracoviště


Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví byla s účinností od 20. 7. 2020 změněna některá pravidla vstupování na území ČR z důvodu epidemie COVID-19.

Ochranné opatření přináší, mimo jiné, novou povinnost všech zaměstnavatelů zamezit vstup vybraných osob na pracoviště.

Více v odkazu: Nová povinnost zaměstnavatelů zamezit některým zaměstnancům vstup na pracoviště

JUDr. Tomáš Havelka, LL.M.