TIP#34: Co dělat v případě, že chcete osobní údaje předat do země mimo EU a neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů v této zemi?


Předání můžete realizovat za předpokladu, že je v této zemi zajištěna účinná právní ochrana a vymahatelnost práv fyzických osob a Vy jste poskytli vhodné záruky.


Vhodnými zárukami můžou být standardní doložky ochrany osobních údajů, které přijímá především Evropská komise, dále závazná podniková pravidla schválená Úřadem pro ochranu osobních údajů či kodex chování schválený Úřadem pro ochranu osobních údajů.


Vzor standardních doložek schválených Evropskou komisí naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.


#NebojmeseGDPR

JUDr. Tomáš Havelka, LL.M.