TIP#35: Pokud nemůžete předávat osobní údaje do země mimo EU na základě rozhodnutí Evropské komise (TIP#33) ani na základě vhodných záruk (TIP#34), může Vám svědčit alespoň jedna z výjimek stanovených GDPR jako např.:souhlas dotčených fyzických osob s předáním jejich osobních údajů udělený i přes všechna rizika, o nichž jste fyzické osoby informovali;


- předání je nezbytné z důležitého důvodu veřejného zájmu/k výkonu nebo obhajobě právních nároků/k ochraně životně důležitých zájmů dotčených fyzických osob a tyto fyzické osoby nejsou fyzicky či právně způsobilé udělit Vám s předáním souhlas.


#NebojmeseGDPR

JUDr. Tomáš Havelka, LL.M.