TIP#36: Jak se GDPR dotkne lékařů?


Na lékaře dopadá GDPR stejně jako na jiné správce osobních údajů. Lékaři o pacientech navíc zpracovávají tzv. zvláštní kategorie osobních údajů (zejm. údaje o zdravotním stavu a biometrické údaje) (TIP#6), jejichž ztráta by měla pro pacienty závažné následky.


Proto by lékaři měli věnovat ochraně osobních údajů zvýšenou pozornost a zajistit:


 dostatečné zabezpečení citlivých údajů svých pacientů (TIP#37);

 transparentní vedení záznamů o činnostech zpracování (TIP#38).Na druhou stranu nejsou jednotliví lékaři (na rozdíl od nemocnic) povinni mít pověřence osobních údajů (TIP#39) a ani nemusejí vypracovávat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.#NebojmeseGDPR

JUDr. Tomáš Havelka, LL.M.