TIP#37: Jak by měl lékař zabezpečit osobní údaje svých pacientů?


Jak jsme již uvedli v předešlém tipu (TIP#36), lékaři o nás vědí informace, které jsou pro nás nanejvýš důležité a které by neměly být zveřejněny jiným osobám. Lékaři by proto měli zavést přísnější opatření, aby riziko ztráty a krádeže osobních údajů snížili co nejvíce.


Každý lékař by tak měl např. zajistit, aby byly veškeré spisy pacientů uloženy v uzamykatelné skříni, aby tiskárna, na které vyhotovuje předpisy a jiné lékařské listiny, nebyla umístěna v čekárně, nebo aby nezasílal rozbor krve a jiné dokumenty o pacientovi nezabezpečeně e-mailem.


Samozřejmě každý lékař musí zvážit, která opatření jsou pro něj vzhledem k velikosti jeho ordinace a charakteru pacientů přiměřená. Lze tedy očekávat, že např. pediatr bude muset vzhledem ke svým pacientům přijmout přísnější zabezpečení než lékař praktický.


#NebojmeseGDPR

JUDr. Tomáš Havelka, LL.M.