TIP#39: Víte, že každá nemocnice musí mít pověřence pro ochranu osobních údajů?


Je tomu tak proto, že hlavní činnost nemocnice spočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (TIP#6).


Pověřenec je osoba, která správci (nebo zpracovateli) radí s jeho povinnostmi, kontroluje dodržování GDPR, zajišťuje školení zaměstnanců a dále spolupracuje s dozorovými úřady. Pověřencem může být buď přímo zaměstnanec nemocnice nebo také externí osoba. Je přímo podřízen vrcholovým řídícím osobám nemocnice a v souvislosti s výkonem své funkce nesmí být propuštěn a ani sankcionován. Pověřenec může plnit v rámci své funkce i jiné úkoly, které ovšem nesmí být v rozporu s postavením pověřence.


#NebojmeseGDPR

JUDr. Tomáš Havelka, LL.M.