Adaptační zákon k GDPR u prezidenta republiky


K dnešnímu dni byl prezidentovi doručen návrh zákona o zpracování osobních údajů k podepsání.

Více o návrhu zákona se dozvíte v odkazu na článek níže:

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Mgr. Jindřich Kolář